Aby nás ucho neklamalo

01.02.2019

Už najbližší pondelok na nás čaká ďalšie podujatie, ktoré prezradí ako dosiahnuť, aby nás ucho neklamalo. Na podujatí, na ktorom sa dozvieme viac o praktických využitiach fonetiky vo výučbe jazykov radi privítame učiteľov, študentov, inštitučných partnerov, odbornú verejnosť ale aj všetkých, ktorí sa zaujímajú o naše študijné programy prekladateľstva a tlmočníctva. 

Podujatie sa uskutoční v pondelok, 4. februára v jazykovom laboratóriu (AA3L3) v budove Aristoteles Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Uskutoční sa od 8:30 do 12:30 (registrácia účastníkov prebehne od 8:00).

Na podujatie pozývajú Medzinárodné výskumné labroatórium LICOLAB FF UPJŠ v Košiciach a Mesto Košice - Základná škola Nám. L. Novomeského 2.

ORGANIZOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU ANTICIPAČNÉ FONETICKÉ STRATÉGIE PRE SIMULTÁNNE A KONZEKUTÍVNE TLMOČENIE (APVV-15-0307) PODPORENÉHO AGENTÚROU NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA