Našich študentov učí aj francúzska lektorka

16.01.2018

Okrem vysoko kvalifikovaných vyučujúcich a externistov priamo z praxe učí našich študentov od začiatku akademického roka 2017/2018 aj francúzska lektorka Valentine Bidault. 

Jej kultivovaný jazykový prejav rodenej hovoriacej a jej akademický a odborný profil umožňuje študentom byť v stálom kontakte so súčasným a autentickým jazykom. Pre študentov to znamená ešte kvalitnejšiu jazykovú prípravu.

"Narodila som sa v západnej časti Francúzska a v tomto regióne som v meste Angers vyštudovala francúzsky jazyk a literatúru. Francúzštinu učím cudzincov už štyri roky a táto práca mi umožnila spoznať Maďarsko, Čínu a teraz ma priviedla na Slovensko", hovorí Valentine Bidault. 

"Som veľmi rada, že môžem pracovať na Univerzite P. J. Šafárika a na Technickej univerzite. Verím, že svojou prítomnosťou povzbudím študentov, aby sa snažili získať širšie poznatky o francúzskom jazyku aj o francúzskej kultúre", dodáva.

«Je suis originaire de l'ouest de la France et c'est dans cette même région que j'ai étudié la littérature et la langue française, à Angers. J'enseigne depuis quatre ans le français aux étrangers et ce travail m'a mené en Hongrie, en Chine et maintenant en Slovaquie. Je suis heureuse d'y travailler à l'université Safarik ainsi qu'à l'université technique. J'espère que ma présence encouragera les étudiants à développer leur connaissance de la langue et de la culture françaises.»