Študentka AJFJEIE bodovala na prekladateľskej univerziáde!

27.05.2018

Prekladateľská univerziáda je súťaž organizovaná už viac ako 20 rokov a jej cieľom je poskytnúť študentom vysokých škôl a univerzít priestor, na ktorom by mohli spropagovať svoj talent a záujem o preklad. Súťažiaci sa môžu rozhodnúť prekladať v jednej z troch kategórií: umelecký preklad, odborný preklad alebo kritika prekladu. Taktiež môžu prekladať z akéhokoľvek jazyka.

O tejto súťaži som už dlhšie, no až tento rok som sa rozhodla zúčastniť sa. Okamžite som sa rozhodla pre kategóriu odborného prekladu a z Úradného vestníka Európskej únie som si na preklad do slovenčiny vybrala Návrh nariadenia Rady o opatreniach na "pomoc osobám v rozvojových krajinách Ázie a Latinskej Ameriky, ktoré boli donútené opustiť svoj domov (utečenci, vysídlené osoby, navrátilci)". Jeho odoslaním Literárnemu fondu som sa zúčastnila prvého kola súťaže a čakala som na odpoveď od odbornej poroty.

Dobré správy, teda že postupujem do ďalšieho kola súťaže, mi prišli približne o mesiac a pol. Druhé kolo sa konalo v Bratislave v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského - spolu s ďalšími šiestimi súťažiacimi v kategórii bolo našou úlohou obhájiť svoj preklad, vysvetliť prekladateľské postupy a porozprávať o problémoch, ktoré vznikli počas prekladu vznikli. Čo ma prekvapilo najviac, bol fakt, že ako jediná z celého Slovenska som prekladala z francúzskeho jazyka a že som bola jediná študentka z východu, ktorá sa súťaže zúčastnila. Môj preklad a jeho obhajoba porotu zaujala natoľko, že som obsadila 3. miesto.

Túto súťaž odporúčam každému, kto je nadšencom prekladu - či už umeleckého, odborného alebo jeho kritiky. Vďaka súťaži som mohla stretnúť budúcich prekladateľov z iných miest, zmerať si s nimi sily a spropagovať svoje meno. A ak toto nie je dostatočnou motiváciou zúčastniť sa, možno ňou mohla byť aj finančná odmena pre prvých troch súťažiacich.

Karin Miklossiová
Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
AJFJEIE - prekladateľstvo a tlmočníctvo
1. ročník magisterského štúdia

___________________________________________
Version française
___________________________________________

« Prekladateľská univerziáda » est une compétition slovaque organisée depuis plus de 20 ans. Son but est de donner aux étudiants d'université intéressés par la traduction un espace où ils peuvent présenter leur talent. Les participants peuvent décider de participer dans l'une des trois catégories : traduction de fiction, traduction professionnelle ou critique de la traduction.

Je savais que cette compétition existait depuis longtemps, mais j'ai enfin décidé d'y participer cette année. Tout de suite, j'ai su que j'allais traduire un texte professionnel du français vers le slovaque. J'ai donc choisi pour ma traduction la Proposition de règlement du Conseil relatif aux actions dans le domaine de « L'aide aux populations déracinées (réfugiés, personnes déplacées et rapatriées) dans les PVD-ALA. » du Journal officiel. Je l'ai ensuite envoyé au Fond littéraire (Literárny fond) - c'était le premier tour de la compétition - et j'ai attendu la réponse du jury d'experts.

J'ai reçu de bonnes nouvelles de ma progression au deuxième tour après un mois et demi. Le deuxième tour a eu lieu dans les locaux de la Faculté des Arts de l'Université Comenius à Bratislava où moi et six autres participants avons dû défendre nos traductions, expliquer nos problèmes traductologiques et comment nous les avions résolus. J'étais surprise par le fait que j'étais la seule à traduire du français et que j'étais la seule étudiante de la Slovaquie orientale. Finalement, ma traduction et sa défense m'ont apporté la troisième place.

Je recommande à tous les enthousiastes de la traduction de participer. Grace à cette compétition, j'ai rencontré beaucoup de futurs traducteurs qui venaient de différentes villes, j'ai pu comparer mes expériences et mes connaissances avec eux, et j'ai pu me faire connaître. Si ces raisons ne sont pas suffisantes pour vous, la récompense financière pour les trois premières places vous persuadera peut-être.

Karin Miklossiová
Faculté des Lettres, Univesité Pavol Jozef Šafárik de Košice
AJFJEIE - traduction, interprétation
M1