Študentka KAA FF UPJŠ je na prekladateľskej stáži v Európskom parlamente

04.03.2019

Študentka druhého ročníka magisterského štúdia, Romana Grajcarová, sa môže tešiť z kladnej odpovede na svoju prihlášku na päťmesačnú platenú stáž do Európskeho parlamentu komisie v Luxemburgu. Okrem toho sa šikovnej Romane podarilo dostať sa na stáž i do Európskej komisie. S radosťou vidíme našich študentov v týchto inštitúciách a tešíme sa každému takémuto úspechu. Romane, študentke prekladateľstva a tlmočníctva v študijnom programe anglický a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku srdečne blahoželáme a sme si istí, že týmto začína svoju úspešnú kariéru.

A second-year Master student, Romana Grajcarová, has recently been admitted for a five-month paid traineeship in the European Parliament in Luxemburg and we could not be happier for her! On top of this great success, Romana has also been accepted for an internship in the European Commission. We are always delighted to see our students striving in such institutions. Congratulations to Romana, a student of translation and interpretation programme English and French for European institutions and economy. This is surely a great beginning of her successful career.

Mgr. Ester Demjanová, PhD.
Odborná asistentka - Assistent lecturer of BAS Department FF UPJŠ