BLOG: Študentka AJFJEIE získa v Štrasburgu dvojitý diplom

23.01.2018

Volám sa Martina Virágová a som študentkou druhého ročníka magisterského štúdia prekladateľstva a tlmočníctva na FF UPJŠ so zameraním na európske inštitúcie a ekonomiku v anglickom a francúzskom jazyku. Zároveň študujem aj na prestížnom francúzskom Inštitúte pre prekladateľov, tlmočníkov a medzinárodné vzťahy v Štrasburgu (ITIRI) s cieľom získať dvojitý diplom. O tejto možnosti som sa dozvedela od pani doktorky Paľovej, ktorá mi poskytla všetky užitočné informácie a podporila ma v podaní prihlášky na toto štúdium. Po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok som sa presťahovala do Štrasburgu a začala druhý magisterský ročník štúdiom priamo tam. Na ITIRI študujem špecializovaný program prekladateľstva, ktorý sa podobá na ten náš. Zúčastňujem sa seminárov samotného prekladu medzi anglickým a francúzskym jazykom obojsmerne, seminárov nemeckého a francúzskeho jazyka, informatiky, práva, post-edície, korektúr a mnohých ďalších. 

Najviac oceňujem praktické predmety

Každý týždeň prekladáme niekoľko textov, vyučujúci nám detailne vysvetľujú, ako sa po štúdiu zaradiť do praxe a byť schopný okamžite pracovať, založiť si živnosť, vystaviť faktúry a pod. Na predmetoch zameraných na preklad sme sa zatiaľ venovali špecializovaným oblastiam ako medicína, letectvo, zmluvy, informatika a technický preklad, v druhom semestri sa však budeme zameriavať na ďalšie oblasti. Toto štúdium mi dáva naozaj veľa a aj keď je pomerne náročné a vyžaduje veľa úsilia a času, som si už teraz istá, že moje rozhodnutie stať sa súčasťou ITIRI sa mi oplatilo. Vyučujúci sú odborníci z praxe, ktorí sa nám venujú a sú ochotní a schopní pomôcť nám v každej situácii a odpovedať na každú otázku. 

Môžem byť v každodennom kontakte s francúzštinou

Za ďalšiu z množstva výhod považujem už aj len to, že som mala možnosť vycestovať na celý rok, reálne žiť v zahraničí dlhšie ako tri mesiace, zaradiť sa do života vo Francúzsku a najmä, byť v každodennom kontakte s francúzštinou. Toto štúdium mi prinieslo naozaj veľa už počas prvých pár týždňov a verím, že to tak bude aj naďalej. Mala som možnosť spoznať spolužiakov a budúcich kolegov z celého sveta, rovnako ako aj pár absolventov. Až pri tejto skúsenosti som skutočne pochopila, o aký renomovaný inštitút vlastne ide.

Toto štúdium je známe po celom svete!

Absolventi ITIRI dostávajú tie najlepšie pracovné ponuky. Aj vrámci samotného Francúzka je jedno z najlepších a najžiadanejších. I keď to znie ako klišé, je naozaj pravdou, že neľutujem, že som sa rozhodla pre dvojitý diplom ITIRI a UPJŠ, ktorá ma od začiatku podporovala a vyšla mi v ústrety.

Čo sa týka samotného života vo Francúzku, myslím si, že si tam každý príde na svoje. Mesto je nádherné, život internacionálny, ľudia sú veľmi milí a nápomocní, a všetko, čo sa hovorí o francúzskom jedle, víne a kultúre je absolútna pravda. Francúzko, Štrasburg, ani ITIRI nesklamalo a ... 
všetkým, ktorí sú ambiciózni, motivovaní a zvažujú prihlášku na dvojitý diplom, to vrelo odporúčam!