Naši absolventi

Veronika Halásová

V poslednom ročníku štúdia bola stážistkou v Stálej komisii Slovenskej republiky v OSN, kde sa podieľala na zastupovaní Slovenska na zasadnutiach Rady pre ľudské práva. Zúčastňovala sa na jednotlivých diskusiách, vypracovávala správy z diania v OSN pre Ministerstvo zahraničných vecí SR, zúčastňovala sa príprav vystúpení SR na diskusiách a dostala príležitosť vystúpiť za SR s pripraveným vstupom. Práca zahŕňala aj preklady, ale predovšetkým zabezpečenie viacjazyčnej komunikácie. Zúčastní sa aj najbližšieho zasadnutia Rady vo februári 2018 a bude pomáhať v Stálej misii SR v OSN v Ženeve.

Natália Brnová

Bola stážistkou v spoločnosti Qbasis Invest GmbH v Grazi (Rakúsko) v pracovnej pozícii konzultantky pre preklad a tlmočenie pre Qbasis Invest. Pracovala v jazykoch angličtina, francúzština, taliančina a zvládla viacjazyčnú komunikáciu v oblasti investícií a vyhľadávania investičných partnerov spoločnosti. Využila možnosti štvormesačnej pracovnej stáže Erasmus +, ktorú získala na základe predchádzajúcej študentskej mobility Erasmus + a predchádzajúcej povinnej odbornej praxi na pracovisku pre automatické spracovanie jazyka (TAL) na partnerskej Univerzite v Štrasburgu.