Anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
štúdium PREKLADATEĽSTVA a TLMOČNÍCTVA na FF UPJŠ v Košiciach

Dokonalá kombinácia jazykov

Ovládanie odbornej angličtiny a francúzštiny ti zabezpečí úspech na trhu práce. 
Budeš žiadaným expertom na preklad a tlmočenie v dvoch najžiadanejších oblastiach - 
európskych inštitúciach a ekonomike. 
Prečo študovať práve u nás zistíš tu!

Prijímacie konanie

Čo sa vlastne naučím?

budeš ovládať dva cudzie jazyky na úrovni C1 

budeš ovládať odborné prekladateľské postupy a databázy

budeš ovládať techniku konzekutívneho tlmočenia 

budeš ovládať techniku simultánneho tlmočenia 

Príďte nás navštíviť!

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
Moyzesova 9, Košice, 040 01