O nás
Anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku

Anglický a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku je študijný program na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vznikol na základe zvyšujúceho sa dopytu po kvalitných a dobre pripravených tlmočníkoch a prekladateľoch. Program je jedinečný v tom, že ponúka špecializovanú prípravu pre potreby Európskej únie, medzinárodných inštitúcií a podnikov v celom priereze oblastí, najmä v oblasti práva a ekonomiky. 

Ak sa chceš o študijnom programe AjFjEiE dozvedieť viac, stiahni si jeho celý popis: