Dvojitý diplom
Pretože dva sú viac ako jeden!

Úspešný proces zbližovania obsahu a výučbových metód magisterského študijného programu Anglický jazyk a francúzsky jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku s magisterským študijným programom prekladateľstva na Inštitúte prekladateľstva, tlmočníctva a medzinárodných vzťahov (ITIRI) Univerzity v Štrasburgu vyústil do podpísania Zmluvy o medzinárodnej spolupráci a vytvorení vzdelávania v medzinárodnom partnerstve s cieľom vytvorenia dvojitého diplomu.

Podpísaním tejto zmluvy sa študentom AJFJEIE otvára možnosť získať diplom magisterského štúdia prekladu na Inštitúte, ktorý je súčasťou prestížnej EMT siete univerzít a vysokých škôl (European Master's in Translation).   

Dvojitý diplom je udeľovaný pracoviskami:

  • Inštitútom prekladateľstva, tlmočníctva a medzinárodných vzťahov (ITIRI) Univerzity v Štrasburgu
  • Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Pracovisko ITIRI je držiteľom značky kvality magisterského štúdia prekladu, ktorú špičkovým akademickým pracoviskám udeľuje Európska komisia - Európsky Master prekladu (EMT) a je súčasťou siete takýchto pracovísk. Absolventi škôl siete EMT sú pri uchádzaní sa o zamestnanie v európskych inštitúciách uprednostnení pred inými uchádzačmi.

Študentka druhého ročníka magisterského štúdia, Romana Grajcarová, sa môže tešiť z kladnej odpovede na svoju prihlášku na päťmesačnú platenú stáž do Európskeho parlamentu komisie v Luxemburgu. Okrem toho sa šikovnej Romane podarilo dostať sa na stáž i do Európskej komisie. S radosťou vidíme našich študentov v týchto inštitúciách a tešíme sa každému...