Čo zo mňa bude?
Pracovné možnosti po skončení AjFjEiE

Tlmočník a prekladateľ

Revízor odborných textov

Korektor

Odborný redaktor

Terminológ

Copywriter


  • Naučíš sa

  • ovládať dva jazyky (angličtinu a francúzštinu) na úrovni C1 a k tomu tretí výberový jazyk
  • ovládať odborné prekladateľské postupy a databázy
  • ovládať techniku konzekutívneho a simultánneho tlmočenia 
  • efektívne komunikovať
  • zbavíš sa rôznych nedostatkov a zlozvykov v slovenčine
  • získať schopnosť osvojiť si za krátky čas podstatu rozmanitých tém a ich terminológiu 
  • pracovať v kultúrne odlišnom prostredí