Prednáška o štipendiách francúzskej vlády

02.01.2018

Štúdium u nás nemusí byť len u nás. Vycestovať môžete napríklad aj do Francúzska, pričom finančne podporiť vás môže aj samotná francúzska vláda.

Dňa 11. decembra 2017 Katedru anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika poctili svojou návštevou p. Adèle Picquet a p. Martina Saganová z Francúzskeho inštitútu v Bratislave. 

Študenti (nielen) tých odborov, na ktorých sa vyučuje francúzsky jazyk, sa oboznámili s možnosťami štúdia, podpory vedy a výskumu vo Francúzsku, ako i s podmienkami získania štipendií francúzskej vlády. 

O tieto štipendiá sa v minulosti úspešne uchádzali dve naše študentky (odbor Anglický jazyk a francúzsky jazyk pre EÚ inštitúcie a ekonomiku), z ktorých jedna je už majiteľkou dvojitého diplomu z UPJŠ a ITIRI v Štrasburgu. Aj ich napredovanie patrí k dôvodom, prečo sa zaujímať o štúdium na našej katedre.

Mária Paľová a Mariana Zeleňáková