Počujem, čo si myslíš!

20.02.2018

Je možné "počuť", čo si ľudia okolo nás myslia? Odpoveď na túto otázku prezradí tím projektu APVV - Fonetické anticipačné stratégie pre simultánne a konzekutívne tlmočenie a Medzinárodné výskumné laboratórium LICOLAB Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Rečou prezrádzame nielen to, čo práve hovoríme, ale i to, čo sa len chystáme povedať. Naznačujeme to slovami a intonáciou. Práve intonáciu si vzal na mušku projekt a analyzoval ju s cieľom zistiť, či sa môže využiť ako anticipačný nástroj - teda prostriedok na predvídanie myšlienky, ktorú ešte rečník nevyslovil. Výsledkom projektu bude cenná pomôcka uľahčujúca prácu tlmočníkom ale aj iným profesiám.

Počas celého štvrtka, 22. februára, bude pre vás pripravených vo fonetickom laboratóriu filozofickej fakulty na Moyzesovej ulici v Košiciach množstvo zaujímavých aktivít a zapojiť sa budete môcť aj do súťaže o zaujímavé vecné ceny.

"Podujatie Počujem, čo si myslíš bude prebiehať od 9. hodiny ráno do 14. hodiny popoludní. Prítomní budú riešitelia projektu APVV, ktorí Vám odpovedia na každú Vašu otázku" spresňujú organizátori.S odborníkmi si budete môcť analyzovať svoj hlas do najmenších detailov. "Tajomstvá ľudského hlasu sa postupne vynárajú navonok vďaka najnovším technológiám, ktoré si budú môcť návštevníci pozrieť zblízka" spresňuje PhDr. Mária Paľová, PhD., členka projektového tímu z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ.

Prvé popularizačné podujatie "Počujem, čo si myslíš" predstaví čiastkové výsledky inovatívneho projektu Fonetické anticipačné stratégie pre simultánne a konzekutívne tlmočenie. Analýzou prejavov prednesených v Európskom parlamente sa podarilo definovať ich opakujúce sa fonetické črty. Tie poskytnú tlmočníkom cenný zdroj anticipácie a možnosť predvídať význam na základe intonácie. Podujatie je určené študentom tlmočníctva a všetkým, ktorých zaujíma praktické využívanie metód prístrojovej analýzy reči.